Maff RP 05 ملات تعمیراتی برای پرداخت سطوح نهایی

RP 05

  • معرفی
  • کاربرد
  • نحوه کاربرد
  • دانلود کاتالوگ

RP 05 یک ملات تعمیراتی بر پایه پلیمرهای اکریلیکی و سیمان می باشد.

این محصول دارای فرمولاسیون ویژه ایست که شرایط را برای استفتده در لایه های نازک فراهم می آورد.

این محصول فاقد جمع شدگی و ترک می باشد و همچنین چسبندگی بسیار خوبی به سطح دارد.

 

* صافکاری سطح بتن.

* سطوح کرمو و شن زده بتن.

* آماده سازی سطوح جهت اجرای پوشش های محافظ.

* ایجاد نمای یکنواخت.

میزان آب مصرفی را بر حسب پودر مورد نیاز محاسبه کرده و سپس پودر را به آرامی به آب اضافه نموده و میکس کنید.

به طور معمول هر کیسه 25 کیلوگرمی از این محصول 20 متر مربع را با ضخامت یک میلی متر پوشش می دهد.

میزان آب مصرفی برای این محصول 170 تا 190 گرم به ازای یک کیلوگرم پودر می باشد.

pdf download