Maff Cwic 333 ملات آنی گیر

333

  • معرفی
  • کاربرد
  • نحوه کاربرد
  • دانلود کاتالوگ

Cwic 333 نوعی ملات آب بند کننده با زمان گیرش فوری می باشد که بر پایه سیمان و فاقد کلراید می باشد.

این محصول پس از مخلوط شدن با آب سریعا واکنش داده و خمیری بسیار قدرتمند را تشکیل می دهد.

این ماده با گیرش سریع حفاظت طولانی و سریع از نشت آب را دارد.


* سازه های نگهداری آب

* پی ها و چاله های آسانسور

* تعمیرات نقطه ای و وصله ای بتن قبل از اجرای سیستم آب بندی

* آب بند کردن درزهای دیوار و کف

* برای بدست آوردن یک ملات بتونه مانند مقداری از پودر را با آب تمیز مخلوط نمایید.

* محصول را بوسیله دست اعمال کنید و در جای مورد نظر به مدت 30 ثانیه فشار دهید.

* در حین استفاده آن را هم نزنید.

* آبراه های با قطر بیشتر را در چند مرحله اعمال کنید.

* منطقه ای را که قرار است ملات را اعمال کنید باز کنید و ذرات سست را جدا نمایید.

 

pdf download