گروت سیمانی Maff Grout 60

60

  • معرفی
  • کاربرد
  • مشخصات فنی
  • نحوه مصرف
  • دانلود کاتالوگ

خصوصیات

این محصول گروت پایه سیمانی از پیش مخلوط شده می باشد که به صورت تک جزئی و به شکل پودر عرضه می گردد. از اضافه کردن میزان مشخصی آب به پودر آماده، گروتی بسیار روان بدست می آید که دارای مقاومت اولیه و نهایی بالا و همچنین دوام زیاد است. از این گروت جهت انتقال بارهای فشاری استاتیکی بزرگ و همچنین در انتقال بارهای ضربه ای و دینامیکی، گروت ریزی در زیر پل ها و صفحات پای ستون، جان پناه ه، فونداسیون ها و دستگاه های سنگین مانند دستگاه های پرس و تراش استفاده می گردد. ضخامت گروت ریزی با این محصول بین 10 تا 100 میلیمتر می باشد. .

بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی

شرایط نگهداری : به مدت یکسال پس از تولید در جای خشک و بدون رطوبت

جهت گروت ریزی در زیر تکیه گاه سازه های سنگین (پل هاپف جان پناه ها، دکل های روشنایی) و جهت انتقال بارهای فشاری استاتیکی بزرگ و انتقال بارهای ضربه ای و دینامیکی

زمان گیرش پخش روانی مقدار آب PH وزن مخصوص (ملات) وزن مخصوص (پودر) رنگ حالت فیزیکی
نهایی اولیه 25 27 14% 12±1 2.41 ± 0.01 1.79 ± 0.01 خاکستری پودر
4:00 3:00                
      28 7 3 1 مقاومت فشاری (روز)         Mp
    56 43 29 25

جهت تهیه ملات با این محصول، 25 کیلوگرم پودر را با مقدار 3 تا 4 کیلوگرم آب (بسته به میزان روانی مورد نظر)، به آهستگی به آب اضافه نمایید و به مدت 5 دقیقه عملیات میکس را ادامه دهید تا گروتی همگن و با غلظت یکنواخت حاصل گردد.

pdf download