واتر استاپ هیدروفیل Hydrophilic Water Stop

hws

  • کاربرد
  • معرفی
  • اطلاعات فنی
  • نحوه کاربرد

مخازن آب، استخرها، سازه های آبی، سدها، زیرزمین ها، دیوارهای حایل و ...

واتر استاپ هیدروفیل یک محصول با قابلیت انبساط ترموپلاستیک می باشد. از قابلیت ها و مزیت های این محصول  نصب آسان، قابلیت انبساط در آب مقطر، آب اشامیدنی و آب دریا، قابلیت تورم برگشت پذیر به صورت نا محدود با حفظ حالت و عدم دفرمه شدن می باشد. 

water stop Hydrofil

سطح زیر کار باید صاف دارای بافتی زبر و عاری از سنگدانه و خلل و فرج گرد و غبار باشد.

مواد سست باید از سطح کار زدوده شوند.

در صورت نم دار بودن سطح استفاده از نوار بلامانع است، ولی وجود آب راکد مجاز نیست.

نصب می تواند توسط چسب و یا میخ بر روی سطح اعمال گردد.

همپوشانی دونوار به یکدیگر باید حداقل 30 میلیمتر باشد.