چسب کاشی پودری MAFF FL Grey

چسب کاشی پودریمخصوص کف (خاکستری) MAFF FL Grey