Maff Giant 2100

Maff Giant 2100

 • معرفی
 • کاربرد
 • نحوه و میزان مصرف
 • مشخصات
 • دستورات ایمنی

فوق روان کننده و کاهنده شدید آب با خاصیت حفظ اسلامپ

Maff Giant 1100 یک فوق روان کننده نسل جدید بر پایه پلی کربوکسیلات می باشد.

Maff Giant 1100 با توجه به زنجیره های مولکولی موجود در خود امکان تولید بتن هایی با مقاومت های اولیه و نهایی بالا را فراهم می آورد.

Maff Giant 1100 مناسب جهت بتن هایی با نسبت آب به سیمان بسیار پایین می باشد به طوری که تا حدود 25 درصد به کاهش آب به سیمان طرح کمک می نماید.

استاندارد

ASTM C494 TYPE A, F,G

کاربرد

 • همه انواع سیمان ها
 • بتن آماده
 • تهیه بتن با کارایی و ماندگاری اسلامپ بسیار بالا
 • بتن آماده
 • بتن پیش تنیده
 • بتن خود تراز
 • سازگار با میکرو سیلیس

نحوه و میزان مصرف

0.3 تا 2 کیلوگرم در هر 100 کیلوگرم سیمان.

Maff Giant 1100 را می توان قبل یا یعد از مخلوط کردن بتن به آن اضافه کرد.

میزان بهینه مصرف تنها پس از انجام آزمون های عملی و با در نظر گرفتن شرایط محیطی و کارایی مورد نیاز مشخص میگردد.

مشخصات

 • نوع : مایع
 • دانسیته : 0.020±
 • رنگ : قهوه ای روشن
 • PH : 6±2
 • غلظت یون کلراید : 0.1 %

بسته بندی

مخزن : 1000لیتری

بشکه: 220 لیتری

گالن : 20 لیتری

دستورات ایمنی

 • باید از یخ زدگی محصول جلوگیری شود.
 • در صورت انجماد ، خواص آن پس از ذوب شدن کامل و هم زدن قابل بازیابی است.
 • مدت ماندگاری : 12 ماه
 • شرایط ماندگاری : بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد

pdf download