Maff Air

Air

  • معرفی
  • کاربرد
  • نحوه مصرف
  • مشخصات
  • دستورات ایمنی
  • دانلود کاتالوگ

شرح
Maff Air افزودنی هوازایی است که باعث ایجاد و توزیع یکنواخت حبابهای بسیار ریز هوا با اندازه های معین در بتن و ملات می گردد. این ماده دوام بتن را در برابر سیکل های سرمایش و گرمایش بالا می برد و بتن را در مواجهه با نمک های یخ زدا را مقاوم می نماید.
Maff Air علاوه بر ایجاد روانی در بتن با افزایش چسبندگی بتن، خطر جداشدگی دانه های ریز و درشت را کاهش می دهد و آب انداختگی بتن را می کاهد.
استفاده از این ماده باعث سازگاری بهتر بین سیمان، سنگدانه ها و افزودنی ها نیز می گردد.
این حباب ساز با تمام افزودنی های این شرکت سازگاری دارد.

بسته بندی
گالن 20 کیلوگرمی


کاربرد

•    سازگار با انواع سیمان ها
•    سدها و مخازن آب
•    سازه های دریایی
•    بتن های اکسپوز در معرض یخ زدگی و ذوب شدن

نحوه مصرف
میزان مصرف : 04/0 تا 6/0 درصد وزن سیمان مصرفی.
این محصول کاملا در آب محلول بوده و بهتر است آنرا قبل از تخلیه به میکسر بتن، با آب اختلاط بتن مخلوط کرد. مقدار دقیق مصرف از طریق تهیه مخلوط های آزمایشی و اندازه گیری مقدار هوای ایجاد شده تعیین می شود.

مشخصات
•    نوع : مایع
•    رنگ : زرد روشن
•    دانسیته : 1.005 ± 0.005
•    درجه قلیایی : 7 ± 1
•    نقطه انجماد : 0 ̊ c
•    میزان یون cl -  : کمتر از 1/0 درصد
•    میزان Na2o: کمتر از 5/0 درصد
•    درصد ماده جامد : 3.5 % ± 0.3 %

دستورات ایمنی
•    در صورت یخ زدگی ماده بایستی در دمای محیط (بدون حرارت مستقیم) آب شود.
•    مدت زمان نگهداری محصول 18 ماه پس از تولید می باشد.

pdf download